Adatbázis rendszerek (BMEEOFTMLT3)

Építőmérnöki MSc. 2011/2012. I.félév

 

Zárthelyi súlyponti témái

http://geo.fmt.bme.hu/subjects/adatbazis_r/

 

Hét

Téma

1.

 

Adatbázis kezelők helye, alkalmazása a mérnöki gyakorlatban:

-          Tér feletti uralom, térszerveződési szintek

-          Tér, Idő, Hely – Modellezés szerepe a mérnöki gyakorlatban

-          Nagy adattömegek kezelése: Adat, információ, tudás

-           Információ robbanás

-          A 4. paradigma: empíria, teória, szimuláció integrálása

2.

 

Féléves egyéni feladat ismertetése, VÁTI TEIR  felhasználói lehetőségei

3.

 

Fejlődéstörténet:

-          definíciók

-          Adatbázis kezelők kialakulása, alkotó elemei, sematikus felépítés, tervezési alapelvek,

-          Adatmodellek

-          Előnyök/hátrányok

-          A mérnöki gyakorlat buktatói: tervezés, kivitelezés,  üzemeltetés, nyilvántartás

4.

 

Adatmodellek, relációs adatbázisok részletes ismertetése

-          hierarchikus, hálós, relációs, objektum orientált modellek definíciója, sematikus felépítése, tulajdonságai

-          relációs modellek felépítése,  integritási feltételek, táblák tervezése

-          anomáliák

 

5.

 

Adatbázis tervezés

-          Tervezés folyamata: elemzés, tervezés, fizikai megvalósítás

-          tervezési alapfogalmak: funkcionális függőség, kulcs, redundancia

-          kapcsolatok

-          Normalizálás, normálformák: 1NF, 2NF, 3NF

 

6.

 

Egyed-Kapcsolat modell

-          E-K modell elemei

-          Ábrázolási módszerei,  jellemzői

-          Kulcsok

7.

 

Relációs algebra

-          Halmaz műveletek. unio, metszet, különbség

-          Sor/oszlop műveletek: szelekció, projekció, join

8.

 

TEIR alkalmazásai a házifeladat elkészítésében:

-          Metaadatkereső, adatkörök

-          Regionális, területi helyzetkép

-          Interaktív elemző

-          Eurostat

 

9.

 

VÁTI TÉRPORT adattárház filozófia

-          területfejlesztés fogalma és igényrendszere

-          TEIR felépítési sémája

-          Mérnöki feladatok támogatása, tipikus TEIR elemzések, lekérdezések

10.

 

ESRI Geoadatbázis, ArcSDE adattárház filozófia és alkalmazások

-          Vállalati erőforrás tervezés jelentősége (ERP), folyamat modellezés (SOA)

-          Geoadatbázis jellemzői, adattartalma

-          Geoadatbázis típusai

-          Alkalmazási példák

11.

 

AutoDesk Topobase adattárház és alkalmazásai

-          AutoDesk Startégia fejlődés jelentősebb fázisai

-          Topobase jellemzői, rendszer filozófia

-          alkalmazási területek

12.

 

WEB, Lazán strukturált adatbázisok és a Google világ

-          WEB és mobilitás, időkezelés, folyamat modellezés, Google világ

-          nem strukturált entitások közötti kapcsolatok leképezése

-          a Page Rank (lap rang) alapelve

-          Google keresőmotor alapelve

-          Augmented Reality (kiterjesztett valóság) háttér folyamatai

13.

 

Zárthelyi dolgozat

14.

 

Feladat beadás, Pót ZH

 


 

Letölthető anyagok:

0.     Tantárgyi követelmények

1.     Adatbázisok jelentősége a mérnöki gyakorlatban

2.     VÁTI TEIR alkalmazások áttekintése

3.       Adatbázis kezelők fejlődéstörténete

4.     Adatmodellek, relációs adatbázisok

5.     Adatbázis tervezés

6.     Egyed-Relációs modell

7.     Relációs algebra

8.     Egyéni feladat kiírás

9.     VÁTI TEIR adattárház filozófia

10.                       ESRI ArcSDE adattárház filozófia és alkalmazások

11.                       Autodesk Topobase  adattárház  és alkalmazások

12.                       Lazán  strukturált adatbázisok, WEB, és a Google világ

Javasolt irodalom

          Ullman J. D., Widom J.. (1998): Adatbázisrendszerek, PanemPrentice-Hall, Budapest.

          Quitner P. (1993): Adatbázis-kezelés a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest.

          Gajdos S., Kiss I., Németh G. (2001): Informatika II., Műegyetemi Kiadó, Budapest.

          Czenky M. (2001): Adatmodellezés * SQL és ACCESS alkalmazás, ComputerBooks, Budapest

          Laurini, R., Thompson, D. (1992): Fundamentals of Spatial Information Systems, Academic Press, San Diego.

          Szelezsán J. (2000): Adatbázisok, LSI Oktatóközpont, Budapest.

Web források:

          Országos területi helyzetkép összefoglaló - 2006, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 2008

           Országos területi helyzetkép szakértői anyagok - 2006, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 2008

          http://www-db.stanford.edu/~ullman/fcdb.html

          http://www.faqs.org/faqs/databases/

          http://www.agt.bme.hu/szakm/adatb/db1.htm#p1.1

          http://www.omg.org/uml